Examensarbete: IPad i sfi-klassrummet
forskning, SFI
Examensarbete: IPad i sfi-klassrummet

Examensarbete: IPad i sfi-klassrummet

Ibland brukar jag google runt för att hitta något nytt att skriva om när det gäller iPads och Sfi. Hittills har jag nästan aldrig lyckats hitta någon forskning som är relevant att skriva om. Denna gången träffa jag dock mitt i prick :). Ingela Berggren har nyligen skrivit ett examensarbete med följande titel: iPad i sfi-klassrumemt: Illiteratas tankar och upplevelser av iPad vid läs- och skrivinlärning.

Frågeställningar

Examensarbetet ämnar att ta reda på svaren på följande tre frågor:

  • Hur upplever analfabeter på sfi att bli litterata med hjälp av en iPad?
  • Vilka för- och nackdelar finns kring användandet av iPad?
  • Vad anser två lärare om ovanstående frågor och om iPad som pedagogiskt redskap?

Metod

Ingela valde att använda en kvalitativ metod och genomförde sammanlagt fem intervjuer och klassrumsobservationer. Tre intervjuer genomfördes med elever och två med lärare.

Två av deltagarna har arabiska som modersmål och en har somaliska som modersmål. Dessa intervjuer genomfördes med tolk. Deltagarna kom till Sverige som analfabeter, trots några få år i skola i hemlandet.

De intervjuade lärarna arbetar båda i studieväg 1 med lågutbildade och analfabeter.

Resultat

Här kommer några citat från Ingelas analys av examensarbetet.

Det mest påfallande resultatet av denna studie är att både deltagarna och lärarna ger intryck av att iPad är till stor hjälp för skriv- och läsinlärningen.

Det deltagarna främst framhöll var att de har och får motivation till läs- och skrivinlärning då de arbetar med iPad.

Med iPad kan deltagarna utgå från det de kan och bygga vidare med t ex nya ord, längre ord och meningsbyggnad. De kan utgå från autentiska bilder i vissa appar som de kan ha nytta av i vardagen.

Studiens resultat pekar på att pedagogiska appar har hjälpt illiterata till en snabbare läs- och skrivutveckling, samt utökat deras förmåga till bildtolkning.

Egen kommentar

Jag känner igen mig i mycket av det som tas upp i examensarbetet, från det iPadprojekt jag var involverad i.Några exempel är att eleverna får en högre motivation och att som lärare kan det vara svårt att ha tid till att söka i “appträsket” efter nya spännande appar. Läs gärna rapporten eller dela den med någon kollega som är skeptiskt inställd till iPads i sfi-undervisningen (om det nu finns några sådana :))

Ni kan läsa examensarbetet i sin helhet genom att trycka HÄR.

Share this Story

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.

Prenumerera på Sfipaddan via Email

Skriv in din e-postadress i fältet nedan för att prenumerera på Sfipaddan och få notiser när nya inlägg görs via e-post.

Gör som 573 andra, prenumerera du med.

Följ Sfipaddan på Twitter

Flipped Classroom – det omvända arbetssättet