Hur iPads förbättrar Sfi-undervisningen
SFI, Skolverket
Hur iPads förbättrar Sfi-undervisningen

Hur iPads förbättrar Sfi-undervisningen

Uppföljande rapporter

Som många av er redan kanske vet var jag djupt involverad i ett av de Sfi-projekten som finansierades av statsbidrag för år 2013. Ni kan läsa mer om det här (https://sfipaddan.se/om/). Ett av kraven på alla projekt som blev beviljade var att skriva en uppföljande rapport där resultatet av insatsen beskrevs. Personligen hade jag tyckt att det varit väldigt roligt och lärorikt att läsa vad de andra projektet fick för resultat, för att på så sätt dra lärdomar och utveckla sin egen verksamhet (nu är jag ju inte aktiv inom Sfi längre men för er andra). Jag valde därför att maila Skolverket och fråga om de inte kunde offentliggöra eller iaf skriva ihop någon slags samlad rapport över den guldgruva av information de fått in. Fick följande svar:

Skolverket

“Vi håller på att planera inför olika erfarenhetsutbyten så håll utkik för mer information om när dessa kommer att bli av.” – Skolverket

Fantastiskt svar på många sätt och vis och det blir spännande att följa dessa erfarenhetsutbyten på distans.

AllboNytt

Vissa delar av den projektrapport/uppföljningsrapport jag skrivit går att läsa i den senaste upplagan av Allbonytt. Jag har delat länken till AllboNytt i Sfipaddans facebooksida men det finns säkert några som missat eller nya läsare som möjligtvis kan dra nytta av denna information. Jag har därför valt att publicera vissa delar även här på Sfipaddan.

Allbonytt

Delar ur den uppföljande rapporten

När jag skulle genomföra denna uppföljande rapport valde jag att använda mig av en pedagogenkät för att få fram pedagogernas åsikter om hur framförallt kvaliteten, flexibiliteten och indivdanpassningen påverkats efter införande av iPads i undervisningen. De citat ni ser i den löpande texten under de olika rubrikerna är således ifrån denna enkät.

Har iPad-projektet höjt kvaliteten på Sfi-undervisningen?

Det svårt att säga om kvaliteten höjts eftersom insatsen inte pågått tillräckligt länge för att kunna avgöra det. En pedagog beskriver insatsen såhär “[…]“detta har varit en testperiod och jag har både lärt mig hantera ipadsen i undervisningen och experimenterat en del” vidare menar samma pedagog att” […]“test”perioden är viktig för att hitta strategier, metoder och sätt för att skapa lärande hos eleverna” En kortsiktig kvalitetshöjning är att det nu finns möjlighet att repetera vissa fasta moment flera gånger vilket inte var en lika tidseffektiv lösning/möjlighet tidigare. Framförallt har insatsen skapat möjligheter att variera undervisningen. En pedagog förklarar att “[…] eftersom olika elever kan öva på olika saker samtidigt höjs kvaliteten. Eleverna går också tillbaka och övar på samma saker flera gånger viket gör att kunskaperna befästs på ett bättre sätt” Vidare menar samma pedagog att “I några av de apparna eleverna använder kan de dessutom träna samma sak, fast på olika sätt. Samma ord kan t.ex. tränas genom olika typer av spel och övningar, vilket gör att eleverna inte tröttnar lika snabbt. inlärningen blir roligare och bättre” På lång sikt när pedagoger och elever har blivit mer bekväma med att arbeta med iPads kommer kvaliteten höjas ytterligare.

Har iPad-projektet bidragit till ökad individanpassning i Sfi-undervisningen?

Projektet har ökat indivdanpassningen eftersom ipaden ger pedagogerna möjlighet att möta varje elev på den nivå hen befinner sig med det innehåll som hen behöver. Ipadsen ger eleven möjlighet att stimulera många sinnen i sin egen takt. Apparna är ofta utformade efter olika svårighetsgrader vilket gör att eleven själv kan välja hur stor utmaning hen vill ha. En pedagog menar att individapassningen ökat “[…] genom att det är enkelt att låta olika elever träna på olika saker samtidigt. Eleverna kan också arbeta med t.ex nya ord i en viss app olika lång tid” Pedagogen menar vidare att “det ger ytterligare ett mycket individanpassad faktor att ha med i undervisningen och ger också ökat utrymme för läraren att hjälpa en mindre grupp elever medan de andra i klassen kan vara självgående med iPads-övningar”. En annan pedagog menar att “[…] alla elever är olika och lär på olika sätt. Ipaden är ett fantastiskt verktyg vid elevers inlärning och eleverna kan repetera samt få ny kunskap” På lång sikt när pedagogerna har blivit mer bekväma med att använda iPads och dess olika användningsområden kommer pedagogerna ha möjlighet att lägga upp ett ännu bättre program som passar den enskilde eleven.

Har iPad-projektet bidragit till ökad flexibilitet i Sfi-undervisningen?

Flexibiliteten i undervisningen har ökat eftersom pedagogerna har möjlighet att vara mer flexibla i klassrummet. Framförallt möjligheten att anpassa undervisningen på gruppnivå gör undervisningen flexibel. iPads är ett bra verktyg vid olika gruppkonstellationer när en grupp t.ex. har muntlig genomgång och den andra gruppen arbetar självständigt med läs och skriv via iPaden. Flexibiliteten som iPads medfört till undervisningen är extra tydlig i nivåblandade grupper eftersom elever kan arbeta på olika nivåer i vissa appar. En pedagog beskriver flexibiliteten i en blandgrupp såhär:” I vår blandgrupp där eleverna läser olika spår inom SFI ser jag också att undervisningen med iPads blir bättre med iPads” vidare förklarar pedagogen att “En elev på D-kursen kan lyssna på nyheter samtidigt som en A-elev tränar på färger. Eleverna har möjlighet att arbeta i sin egen takt och behöver varken vänta på klasskamrater eller lärare för rättning” Ipaden skapar också flexibla sätt att individanpassa. Ett exempel som en pedagog ger är att “[…] som lärare kan jag inte gå igenom klockan varje gång det kommer en ny elev till gruppen, men eleven kan arbeta med klockan i en viss app. Läraren finns till hands för att förklara om eleven inte förstår.”

Det finns säkert väldigt många viktiga punkter som inte togs upp under dessa tre delar av rapporten. Har ni några ytterligare exempel på hur iPads förbättrar Sfi-undervisningen skriv gärna dessa i kommentarerna!

 

Share this Story

Related Posts

One Comment

  1. Examensarbete: IPad i sfi-klassrummet

    april 14, 2015 at 18:40

    […] känner igen mig i mycket av det som tas upp i examensarbetet, från det iPadprojekt jag var involverad i.Några exempel är att eleverna får en högre motivation och att som lärare kan det vara svårt […]

    Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.

Prenumerera på Sfipaddan via Email

Skriv in din e-postadress i fältet nedan för att prenumerera på Sfipaddan och få notiser när nya inlägg görs via e-post.

Gör som 573 andra, prenumerera du med.

Följ Sfipaddan på Twitter

Flipped Classroom – det omvända arbetssättet